Позив на редовну годишњу скупштину 2014

December 6th, 20143:15 am @


Управа Српске православне ЦШО СВ. ГЕОРГИЈЕ, Елизабет, Њу Џерси сазива у недељу 14. децембра 2014. године

 

РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ ЦШО, која почиње у 1:00 по подне у црквеној сали.
 1. Отварање скупштине молитвом
 2. Утврђивање кворума већином старатеља
 3. Избор радног председништва
 4. Читање записника са прошлогодишње скупштине
 5. Подношење извештаја о раду управе
 6. Извештај благајника
 7. Извештај надлежног свештеника
 8. Извештај надзорног одбора
 9. Усвајање финансијског извештаја и предлога буџета за 2015. годину
 10. Разрешење старе управе
 11. Избор нове управе и надзорног одбора
 12. Избор делегата за епархијску скупштину
 13. Договор о епархијској скупштини
 14. Питања и предлози
 15. Затварање скупштине молитвом